Lohdutusta

Tuomo puhuu ja Ulla-Maija runoilee. Tänään kuullaan runo Lohdutusta.

Lohdutusta

On paljon sairaita,
jotka hyötyvät äänirunopurosta.
Monta yksinäistä vanhusta,
jotka kaipaavat hieman lohdutusta.
Tämän tiedon toivon leviävän,
ja hieman kaipuuta lievittävän.
Jokaiseen vanhainkotiin tämän suon,
ehkä hieman iloakin sinne tuon?
Vankilatkin, kukaties,
kuulkoot jokainen nainen ja mies,
joka toisen ääntä kuulla haluaa,
tiedä se, sinua ei unohdeta milloinkaan.

Ulla-Maija Mantere